meny:
VELKOMEN
DYRETOLKING
ENGLAR
REGRESJONSHYPNOSE / REINKARNASJON
ARTIKLAR
=> Reinkarnasjon
=> Engler
=> Dyrekommunikasjon
=> Silvametoden
=> Astralreiser
=> The Journey
=> Hypnose
=> Dyrekom. på frammarsj
INTERESSANTE FILMKLIPP
LITTERATUR
 

Engler

ENGLER, av Gislaug Heinum, August 07

”Det sies at engler kommer som tanker, syner, drømmer, som dyr, som lysskimmer på vannet eller i skyer og regnbuer, og som mennesker. Går de rundt på denne jorden forkledd som mennesker? Eller viser de seg i det ene øyeblikket og forsvinner i løse luften igjen etterpå? Eller er de rett og slett oss, mennesker, som for et kort øyeblikk hentes opp av Guds hånd og blir satt til å si de ordene andre har behov for å høre?” Slik begynner Sophie Burnham et av kapitlene i Den store engleboken.
 
Alle har hørt om engler. Langt færre, men likevel mange, mener å ha hørt, sett eller opplevd dem. Det er heller ikke til å komme forbi at vi lever i en tid der temaet engler får stadig økende interesse i forhold til hva det har hatt de siste 300 år. Før dette igjen, var jo emnet også meget populært i noen hundre år, for ikke å si noen tusen år. Ordet ’engel’ kommer fra gresk ’angelos’ som betyr sendebud. Når Bibelen omtaler sendebud fra åndeverden er det ordet ’engel’ som er brukt. Bibelen skildrer og englene som individuelle og med egne personligheter. 

Det er ikke bare innen kristendommen at englene opptrer. I både jødedom, kristendom og islam har englene en forholdsvis sentral rolle. Men vektleggingen varierer med de ulike konfesjonene, og innenfor kristendommen er det katolisismen som har den sterkeste engletradisjonen. I hinduismen har de ordet ’deva’ (sanskrit). Deva blir brukt om himmelske vesen som kan tilbes, og noen menneskene kan få materialistisk hjelp og støtte hos, (mens ’deva’ i vestlig nyreligiøsitet er blitt lånt inn i betydningen ’guddommelig eller overnaturlig diffust vesen’ som man kan oppnå kontakt med på visse vilkår). Hinduismens devaer har likevel ikke den budbærende funksjonen som de vestlige religionenes engler (jødedom, islam og kristendom er alle regnet som vestlige religioner på grunn av monoteismen, og det faktum at de bygger på hverandre i rekkefølgen jødedom – kristendom – islam). 

En religion som har hatt stor påvirkingskraft på de vestlige religionene, både på jødedom og tidlig kristendom er zoroastrismen. Zoroastrismen er en monoteistisk religion basert på profeten Zoroasters lære (et annet navn på Zoroaster er Zarathustra). Zoroastrismen var spesielt utbredt i det gamle Iran (Stor-Iran, Babylon), og ellers i området fra India til Hellas og det som er dagens Midtøsten, i tiden rundt 1200-600 f.Kr. Også denne religionen har en betydelig englelære, og det er tydelig at denne har hatt en del å si i nedskrivingen av de bibelske tekstene. 

I disse vestlige, monoteistiske religionene blir englene inndelt i et tydelig hierarki. Dette hierarkiet varierer noe alt etter hvilke kilder man forholder seg til, men noe forenklet kan man dele det inn slik: øverst troner erkeenglene, under dem finner man serafene, så kommer kjerubene, og nederst englene, der menneskenes skytsengler er inkludert. 

Erkeenglene varierer i tallet alt etter hvilke kilder man bruker. Bibelen nevner bare to erkeengler ved navn, Gabriel og Mikael. Det er likevel vanlig å også regne med Rafael og Uriel. I islam har man fire erkeengler, og i jødedommen sju. Doreen Virtue, våre dagers fremste ekspert på engler, navngir hele 15 erkeengler. Legg merke til at de aller fleste englenavn slutter på –el, av den enkle grunn at denne endestavelsen rett og slett betyr Gud. Mikael- Guds like, Gabriel- Guds sendebud, Uriel- Guds lys, Rafael- Guds helbreder. 

Erkeenglene er allestedsnærværende, altså de har evne til å fordele energien sin til mange på en gang. Derfor kan man påkalle dem uten å måtte bekymre seg for om man tar dem bort fra viktigere oppgaver et annet sted. De kan da arbeide sammen med din personlige skytsengel om du føler at oppgaven krever sterkere krefter. 

Dette fører oss over på begrepet skytsengel. Klarsynte personer hevder å se dem. Noen nekter for at de er engler fordi de ikke har vinger. Har engler vinger? Må et lysvesen ha vinger for å bli definert som en engel? Det hevdes at man i førkristen tid ikke så englene med vinger, men at dette er noe som er kommet til etter hvert, og blitt et syn som har utbredt seg. Det hevdes også at når menneskene begynte å forestille seg at englene hadde vinger, så begynte englene å vise seg med vinger for at man skulle kjenne dem igjen. 

Det er likevel ikke tvil om at det mange definerer som engler og englehjelp ikke er avhenging om vesenet har vinger eller ikke. De fleste som ser inn i de ikke-fysiske verdener er enige om at alle mennesker har med seg vesen som er der for å hjelpe dem gjennom livet. De er bare ikke enige om hva disse vesenene er, eller hva man skal kalle dem. Begrep som hjelpere, guider og skytsengler går over i hverandre, og blir ofte brukt om samme fenomen. Mange har derimot kjørt seg fast i en oppfatning, og er sikker på at deres oppfatning er den eneste rette. Det klokeste er vel å erkjenne at dette er faktisk ikke noe man kan være helt sikre på så lenge man inkarnerer på jorda. Man kan få både glimt og innsikt, men det hele bildet er det tross alt ingen som ser. 

En forklaring er at man er født med en (eller flere) skytsengler som følger en hele livet, og at man i tillegg kan få hjelpere, for eksempel avdøde slektninger og lignende etter hvert gjennom livet. Så kan man i bestemte situasjoner eller perioder av livet få kontakt med en eller flere guider eller mestre fra Det høyeste lyset, men disse er ikke dine på samme måte som skytsenglene, men fungere mer som erkeenglene som kan spre sin visdom og hjelp til mange på en gang. Tanken er at skytsengelen din er med på å få deg til å oppfylle livskontrakten din. Om du ikke vil gå videre eller jobbe med deg selv på de områdene du var med på å bestemme før du inkarnerte, så vil skytsengelen din legge ut tegn i hverdagen for at du skal komme på rett spor igjen. Du kan for eksempel få beskjed om at du bør skifte arbeid for å utvikle deg på et annet felt enn det du hittil har gjort. Kanskje du aldri har likt jobben din spesielt godt, men hatt den bare for å ha en sikker inntekt. Du får tilbud om noe du er interessert i, men tør ikke ta sjansen da den byr seg. Da tok du ikke tegnet til engelen din. Det neste tegnet er da kanskje at du blir alvorlig syk, du har ikke hørt etter i tide. Men sykdom kan derimot føre til at du må ta livet ditt opp til revurdering på det ene eller andre feltet. Det kan være en velsignelse om man forstår dette. Men selvsagt er det jo en tragedie når man ikke forstår det, og alt ender med at man føler seg enda mer fastkjørt enn før. 

I følge Doreen Virtue, vil skytsengelen din samarbeide og hjelpe deg på alle felt, bare du ber ham/henne om det. En skytsengel kan ikke blande seg direkte inn i dine valg uten at du faktisk ber om det. Det finnes ett unntak på dette, og det er om du er i livsfare før din avtalte tid er kommet. Da kan skytsenglene få gripe inn. Og det finnes også her utallige historier om både direkte og indirekte inngripen. Man hører en skarp kommando om å stoppe bilen like før et barn kommer springende ut i veien, eller en annen bil kommer susende inn fra et kryss man ikke har sett. Stemmen kommer fra baksetet, men der sitter det ingen man kan se. Eller man kan direkte bli løftet bort fra en bil eller sparkende hest, eller man kan bli kastet av en moped mot et område med spisse kampesteiner, og lande akkurat på den ene lille gressflekken som var der og være helt uskadd. Det finnes mange bøker der slike historier er samlet, og man hører om dem fra alle verdensdeler. 

Så hva er så engler, og kan de inkarnere? Engler er lysvesen, og vibrerer på en mye høyere (raskere) energifrekvens enn vi mennesker. Fast materie har en sein energifrekvens, og som mennesker av kjøtt og blod må vi bevege oss i denne frekvensen, og det vi ser rund oss er ikke så lang unna våre frekvenssvingninger, og det er det som gjør at vi opplever verden som vi gjør, og ser den som vi ser den. Det som ligger langt unna våre frekvenser er vanskelig for oss å oppfatte, og dette er en av grunnene til at folk flest ikke kan se englene, selv om de etter sigene er rundt oss hele tiden. 

Men selv om alle levende mennesker er fysiske, har ikke alle mennesker samme frekvensnivå, og alt etter interesser, handlinger, hva vi er opptatt av, og hva vi spiser, vil også våre frekvenser variere sterkt. En vegetardiett skaper for eksempel raskere frekvenser enn en diett med mye rødt kjøtt. Dette er en av grunnene til at noen mennesker lettere enn andre kan se og høre englene. Og når englene skal ta kontakt med oss må de ofte senke sitt frekvensnivå for at vi skal kunne se eller oppfatte dem. Dette er av noen beskrevet som en anstrengende prosess, og derfor kan de ikke oppholde seg på våre frekvenser lenge av gangen. Mange mennesker som jobber med healing sier og at de kanaliserer høyere frekvenser, og at det er gjennom disse frekvensene healingen skjer. Og det hender at mennesker som driver med energihealing forteller om at de av og til merker vinder rundt seg. ”Så da vet du at du har høyfrekvent besøk!” var det en av dem som sa. 

Siden engler er lysvesen er det sjelden at de inkarnerer, i alle fall ikke engler av høyere grad. Men i Bibelen blir det beskrevet at Abraham møtte engler i menneskeskikkelse. Det er mulig at disse bare hadde en midlertidig frekvenssenkelse og forsvant i sine høyere sfærer så snart budskapet var overbrakt. Men i følge Doreen Virtue har erkeengelen Metatron inkarnert som profeten Enok, og Sandalphon som profeten Elija. De andre erkeenglene har ikke inkarnert. Doreen Virtue er også av den formening at enkelte av de menneskene som lever i dag er inkarnerte engler (men ikke erkeengler). Da er det ikke i betydningen at de er gode mennesker, selv om de sikkert som oftest er det, men at de faktisk er engler som inkarnerer for å få større jordisk erfaring. 

Det er skrevet mange og ulike bøker om engler. Her skal jeg kommentere noen få eksempler. Den første er Den store Engleboken, av Sophie Burnham, som ble sitert i innledningen. Den har undertittelen ”Tanker og beretninger om engler, og hvordan de berører oss”. Denne boka er delt i fire deler, der forfatteren i første del er personlig og forteller hvorfor hun ble interessert i engler, og at hun har sett og opplevd mange typer engler. I den andre delen er hun mer teoretisk og kaller kapitlet angelologi, eller englelære, og her går hun inn på en mer historisk og hierarkisk oversikt. Del tre går mer på forståelse av engler på et symbolsk plan, og den siste delen er gjengitte brev forfatteren har mottatt av folk som mener å ha møtt engler, og deres beskrivelse av disse møtene. Et av hennes egne eksempler var da hun på morens dødsleie, (hun hadde alltid hatt et anstrengt forhold til moren), opplevde at moren fortsatt på sykehuset hakket på henne som hun alltid hadde gjort, og at hun ble såret som hun også alltid hadde gjort. Da var det en utenlandsk rengjøringshjelp i rommet som smilte og sa at hun misunte dem ”mammapraten” for hennes egen mor døde da hun var et barn. Så forsvant hun ut igjen. Denne kommentaren ble en klargjører både for Sophie og moren, og den uken de hadde igjen sammen førte dem opp på et høyere nivå, der de løste konflikten seg i mellom. 

Møt din skytsengel, av Theolyn Cortens, er en annen type bok om engler. Dette er en selvutviklingsbok med øvelser og oppgaver, og en beskjed om å bruke så og så mange uker på hver oppgave, for på den måten vinne innsikt over tid, og dermed kunne forbedre livet sitt gjennom å stadig å få nærmere kontakt med skytsengelen sin. ”Skytsengelen din er en sann åndelig venn, veileder og hjelper. Alle har vi en skytsengel som har fulgt oss siden vi ble født og fra tiden før det, som har voktet over oss og brydd seg om oss uten å fordømme. Kanskje du allerede har oppdaget din, kan hende har du mottatt en mental beskjed om har styrt deg i en bestemt retning, eller vist deg hvordan du skulle løse et vanskelig problem i en drøm. Noen har fått et glimt av ham eller henne. Men altfor ofte dreier det seg om nettopp bare glimt.” Slik åpner hun denne boka, og har altså som mål å hjelpe folk til å få et personlig og nært forhold til skytsengelen sin.
 
Working with Angels, Fairies and Nature Spirits, av William Bloom, er ikke utgitt på norsk. Selv erklærer han i bokas innledning at poenget med denne boka er å forklare de spirituelle dimensjonene, hva vi kan lære av dem og hvordan vi kan samarbeide med dem. For mennesker som selv erfarer disse dimensjonene vil han klargjøre og utdype erfaringene. Og for mennesker som vet om dimensjonene uten selv å ha noen erfaring med dem eller personlig tro på dem, vil han prøve å gi logiske forklaringer som kan aksepteres av den venstre hjernehalvdelen. Først beskriver han hva ånder og engler er og hvordan man kan erfare dem og samarbeide med dem. Så gir han praktiske øvelser som kan hjelpe leseren til å komme i kontakt med disse vesenene og dimensjonene, og utdype erfaringene sine selv. 

Doreen Virtues navn er blitt nevnt flere ganger, og det er ikke uten grunn. Når det gjelder engler og englelære, er det hun som er den mest profilerte på verdensbasis i dag. Om det dermed er sagt at det er hun som vet mest eller har den største innsikten, er ikke sikkert, men sikkert er det at man ikke kommer utenom hennes arbeider. Virtue har definert seg selv som lysarbeider, og har skrevet boka Lysarbeiderens vei, som er utgitt på norsk. Der forteller hun deler av livshistorien sin, og den veien hun har gått for å komme dit hun er i dag på en drivende og engasjerende måte. Hun arbeider mest med engler, men og med feer og andre naturvesen, og har blant annet skrevet boka Healing with the fairies. Om engler er titler som Angel Medicine, Healing with the Angels og Angel Theraphy av de mest kjente. Hun har et tjuetalls bøker om disse emnene bak seg. Hennes hovedbudskap er at englene er allestedsnærværende, og at man kan lære seg å ha kontakt med dem. Til mer man øker kontakten, til bedre vil man få det i livet. Selv jobber Virtue mye med erkeenglene, særlig Mikael og Rafael. 

I tillegg til å skrive bøker, har hun utviklet en rekke kortstokker som folk kan bruke som et hjelpemiddel til selv å komme i kontakt med englene, både skytsengler og erkeengler for den del. Hun har også laget kortstokker for å komme i kontakt med feer og gudinner. Noen kortstokker går på healing, og andre på beskjeder eller orakelsvar. Alle kortstokkene har fantastiske, vakre og fargerike bilder, og det er en ren estetisk nytelse å bruke dem. I tillegg virker de slik at selv den mest skeptiske så å si alltid får passende og relevante svar på det de måtte lure på. Eksempel på spørsmål man kan stille englene med hjelp av disse kortstokkene, er alt fra ’Hva skal jeg fokusere på denne dagen, eller denne uka?’, eller ’Bør jeg bytte jobb?’, eller ’Skal jeg satse på dette forholdet?’, eller ’Hvordan bør jeg handle i denne situasjonen?’, eller rett og slett ’Gi meg trøst, vær så snill’. Hver kortstokk følges av en hjelpebok som utdyper betydningen av hvert enkelt kort, og som man kan velge å lese når man har trukket et kort. 

For de mer avanserte kan kortet være et grunnlag og utgangspunkt for en meditasjon der du i deg selv (og ved hjelp av dine engler) får en personlig forklaring og utdyping av det svaret du trenger. Men et er jo ikke sikkert at det alltid er det svaret du tror du ønsker deg.. Men noen av følgebøkene til kortstokkene skisserer også hvordan man kan legge kort for andre enn seg selv, og dermed være til hjelp for andre med å komme i kontakt med deres engler og hjelpe dem videre i livet. Det er viktig å presisere at det ikke finnes noen negative kort i stokkene, som for eksempel ’døden’ i tarot- kortene. Med englekortene kan du legge opplegg for å finne sjelefrender, ny kjærlighet, finne formålet med livet, finne ut hvordan du skal forbedre økonomien, årsaken til helseproblem, se inn i framtida, og ikke minst: Hvordan du skal komme i kontakt med skytsengelen din! Noen av kortstokkene er oversatt til dansk eller norsk, andre kan man fortsatt bare få kjøpt på engelsk, men de er alle tilgjengelige i Norge. Og da jeg bad om et passende svar på hvordan jeg skulle avslutte denne artikkelen, kom dette som tekst på kortet: ”Nå er det tid for å lære, studere og samle informasjon. Nyt å være student, for i framtida vil du omsette summen av dine studier til handling.” Og for å si det med Doreen Virtue: Englene er her for å hjelpe oss, og det er alt de ønsker. Men de kan ikke gjøre noe før du ber dem om det, da ville de blande seg inn i den frie viljen som menneskene har, og det verken kan eller vil de gjøre. 

Kildeliste: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angel 
Bloom, William: Working with Angels, Fairies and Nature Spirits (Piatkus) 
Burnham, Sophy: Den store Engleboken (Hilt& Hansteen) 
Cortens, Theolyn: Møt din skytsengel (Damm, Egmont) 
Virtue, Doreen: Angel Medicine (Hay House) 
Virtue, Doreen: Eating in the light (Hay House) Virtue, Doreen: Healing with the Angels (Hay House) 
Virtue, Doreen: Healing with the Fairies (Hay House) 
Virtue, Doreen: Lysarbeiderens vei (Hilt& Hansteen) 
Virtue, Doreen: Messages from your Angels (kortstokk m/bok) (Hay House)


Today, there have been 2 visitors (15 hits) on this page!
 
Tru kan flytte fjell! -men det kan svare seg å starte med eit sandkorn :)
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=